nl en

Algemene Ledenvergadering en lezing Professor Willem Gerritsen

Op zaterdag 30 maart vindt in het Rijksmuseum de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, traditioneel gevolgd door een interessante lezing. Het bestuur zal uitgebreid verslag doen over het jubileumjaar 2018. Na het formele deel van het programma zal Professor Willem Gerritsen een lezing houden over Maartje Draak en haar verzameling Aziatische kunst.

Programma

13:15-13:30      Inloop en registratie
13:30-14:45     Algemene Ledenvergadering
14:45-15:00     Pauze
15:00-16:00     Lezing Professor Willem Gerritsen

Lezing

Maartje Draak als keltologe en als verzamelaar van Aziatische kunst

Maartje Draak (1907 – 1995) is een van de belangrijkste erflaters van de KVVAK. Zij maakte jarenlang (van 1965 tot 1986) deel uit van het bestuur van de vereniging. Tijdens haar lidmaatschap verrijkte zij de collectie van de vereniging met een aantal belangrijke schenkingen. Zij was de eerste die rol van de VVAK  in de context van de geschiedenis van de bestudering van de Aziatisch kunst in Nederland in een kroniek heeft beschreven. In haar testament wees zij de VVAK aan als erfgenaam van de haar verzameling Aziatische voorwerpen en van de door haar verworven boeken die hierop betrekking hadden.

In deze voordracht geeft Professor Gerritsen een beknopt overzicht van haar studie en haar universitaire loopbaan. Hierna gaat hij in op de samenhang tussen haar werk als hoogleraar op het gebied van de Keltologie en haar hoogst persoonlijke stijl als verzamelaar en onderzoeker van Aziatische  kunst. Hierbij komen ook haar ideeën omtrent de gelijkwaardigheid van de Chinese en de Europese schilderkunst ter sprake, evenals haar opvatting dat de combinatie van de bestudering van Europese (middeleeuwse) literatuur met die van voorwerpen uit Aziatische culturen een stereoscopische visie op beide mogelijk maakte, waardoor een ongewenste eenzijdigheid kon worden vermeden.

 

Een goudbronzen beeld van ‘de dienares met de lamp’, gevonden in het in 1968 in Hebei (Manchen) opgegraven graf van de Chinese prinses Dòu Wan. Maartje Draak beschrijft dit beeld in een van haar publicaties en bij de voordracht zal hierop verder ingegaan worden.

Locatie en datum

Auditorium Rijksmuseum Amsterdam

Zaterdag 30 maart, 13:30-16:00 uur