nl en

De collectie aan het woord: Studenten en Things That Talk

Hoe krijg je een object aan het praten? Kan een object zelf een verhaal vertellen, of heb je daar altijd mensen (en teksten) voor nodig? Iedereen die belangstelling heeft voor zulke vragen is welkom op 18 juni om 13.00 uur in het Auditorium van het Rijksmuseum om presentaties van negen studenten en jonge onderzoekers te horen over objecten uit de KVVAK-collectie en andere objecten van het Rijksmuseum (en andere verzamelingen).

Om de objecten aan het woord te laten maken zij gebruik van het innovatieve digitale platform: Things That Talk.   (www.thingsthattalk.net)

Programma

13:00 Anne Gerritsen – INTRO
13:15 Fresco Sam-Sin – Things That Talk
 
Deel 1
Bezoar – Meghan Parker
Makara Pendant – Giulietta Pastorino Verastegui
Chair – Koen van der Lijn
Tea canister – Eva Singeling
Slipper – Florence Stieber
 
14:30-15:00 pauze
 
Deel 2
Singha statue –  Pietro Cavallari
Pomander – Irene van Stein
Pomander – Adele Greenman
Cixi by Carl – Michelle Tiu
Necklace – Juul Eijk
 
Eindgesprek: Anne Gerritsen and Juul Eijk
 
DRINKS IN THE FOYER

U kunt een grote variëteit aan objecten verwachten, van stoelen tot schoenen, van porselein tot naturalia, en nog veel meer, voor u ontsloten door enthousiaste studenten, met behulp van de technologie die dit platform te bieden heeft.

Deze middag hoort u bijvoorbeeld:

  • een stoelleuning, die vertelt over de bolle rokken die hij ooit zag
  • een theebus, die praat over hoe men genoot van schijnbedrog en
  • een roze steen, die zijn verhaal doet over zijn tijd in een varkensmaag.

Zo heeft elk object een verhaal.

Naast de objectpresentaties wisselen Fresco Sam-Sin, de initiatiefnemer van Things That Talk, en Anne Gerritsen, onze hoogleraar op de leerstoel Asian Art aan de Universiteit Leiden, met het publiek van gedachten over deze vernieuwende wegen in onderwijs en onderzoek.

Ook niet-KVVAK leden zijn van harte welkom op deze middag en kunnen in het aanmeldformulier bij het lidmaatschapsnummer 0000 invullen.