nl en

Tijdschrift

Aziatische Kunst, het tijdschrift van de KVVAK, verschijnt 3 keer per jaar. De artikelen zijn van de hand van de conservatoren Aziatische kunst van het Rijksmuseum, liefhebbers en gerenommeerde wetenschappers op het gebied van Aziatische kunst in binnen- en buitenland. Het blad heeft een omvang van 80 pagina’s full colour en verschijnt drie maal per jaar (maart, juli, november).
Vanaf 1992 verschijnt het tijdschrift van de KVVAK in de huidige vorm onder de naam Aziatische Kunst. Het tijdschrift is het bindmiddel voor de primaire doelgroep, de leden van de KVVAK, zij krijgen het blad thuis toegestuurd. Aziatische Kunst wil de leden informeren over de kunststukken van de vereniging, de kennis over Aziatische kunst bevorderen en wetenschappelijke onderzoeksgegevens toegankelijk maken. Regelmatig wordt aandacht besteed aan tentoonstellingen en recent verschenen publicaties. Het verspreiden van de kennis over Aziatische kunst en het verhogen van de belangstelling in Nederland verdient nog altijd de aandacht. In Aziatische Kunst krijgen objecten uit de Verenigingscollectie extra aandacht. Aziatische Kunst is een bron van kennis met grote ‘houdbaarheidswaarde’.

Oude nummers gratis digitaal beschikbaar

Oude nummers, vanaf 2003 tot één jaar terug, zijn gratis te downloaden.
Klik HIER voor meer informatie.

Doelstelling

De doelstelling van het tijdschrift Aziatische Kunst valt samen met de doelstelling van de KVVAK, zoals geformuleerd in de statuten: het bevorderen van de waardering, bestudering en kennis der Aziatische kunst. Het tijdschrift streeft ernaar betrouwbare informatie op een toegankelijke manier te ontsluiten, zodat de artikelen ook goed leesbaar zijn voor leden die over minder specifieke kennis beschikken.

Stijl

De inhoud van Aziatische Kunst is toegankelijk. De aantrekkelijke uitstraling van het blad nodigt uit tot lezen. De vormgeving en de afbeeldingen zorgen dat Aziatische Kunst een pakkend en prettig leesbaar blad is.
Om de herkenbaarheid te vergroten en in het aanbod van onderwerpen structuur aan te brengen zijn er een aantal vaste rubrieken:
• De Restauratieateliers, een serie die loopt vanaf 2012. In deze rubriek worden onderzoeksactiviteiten en restauratiehandelingen van KVVAK-objecten beschreven door een expert.
• Wisseling in het paviljoen, daarin wordt aandacht geschonken aan objecten die tentoongesteld zullen worden voor een bepaalde periode.
• Aanwinsten van de KVVAK en het Rijksmuseum.
• Verzamelaar aan het woord, een nog jonge serie, waarin een enthousiaste liefhebber van Aziatische Kunst (èn lid van de KVVAK) zelf schrijft over een speciaal stuk uit zijn of haar privéverzameling.
• Van de leerstoel, eenmaal per jaar zal Prof. dr. Anne Gerritsen, hoogleraar van de leerstoel Chair of Asian Art, speciaal voor Aziatische Kunst een artikel schrijven.

Procedure voor plaatsing van bijdragen in Aziatische Kunst

Auteurs wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan Aziatische Kunst. Dit betekent niet dat datgene dat wordt aangeleverd ongewijzigd wordt geplaatst. Alle bijdragen van auteurs aan Aziatische Kunst worden beoordeeld door de bladmanager en op hun inhoud getoetst door de redactie.
De gehanteerde spelling is de zogenaamde voorkeurspelling, de eerste vorm waarin het woord voorkomt in de Woordenlijst Nederlandse Taal (Het Groene Boekje) of Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Grammaticale en syntactische regels volgen de Schrijfwijzer.

Samenstelling redactie

Het tijdschrift Aziatische Kunst wordt samengesteld en geredigeerd door drie externe redacteuren en de vijf conservatoren Aziatische kunst van het Rijksmuseum, die deze werkzaamheden als onderdeel van hun museumfunctie uitvoeren en de verbinding van het tijdschrift met het museum tot stand brengen.
Aan de redactie is een bladmanager toegevoegd. Deze heeft tot taak: de organisatie van de redactie, de bewaking van de bladformule, de totstandkoming van de redactionele inhoud en de productie van het blad.
Louise de Blécourt
Jan van Campen (hoofdredacteur)
Menno Fitski
Paramita Paul
Anna A. Slaczka
William A. Southworth
Ching-Ling Wang
Eindredactie: Marlies Enklaar
Vormgeving: Gert Jan Slagter
Druk: Drukkerij Tienkamp, Groningen
Indien u het laatstverschenen tijdschrift in print wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de KVVAK: info@kvvak.nl of bezoek onze webshop.

Advertenties

Om te adverteren in Aziatische Kunst kunt u contact opnemen met Rosalien van der Poel  (bestuurslid KVVAK): rhmvanderpoel@me.com.