nl en

Ceramiek

De ceramiek commissie, die opgericht is in 2006, wil aan VVAK leden die Aziatische ceramiek verzamelen of zich daarvoor interesseren specifieke activiteiten aanbieden.
Er wordt naar gestreefd om eens per jaar een verzamelaar te bezoeken, eens per jaar een handelaar en traditiegetrouw wordt op de laatste zaterdag in september een ”specimen meeting” gehouden te Amsterdam.
Leden kunnen een voorwerp uit hun verzameling voorleggen aan de aanwezigen die veelal beschikken over ruime ervaring en uitgebreide expertise.
Ook is het mogelijk dat leden een voordracht houden over een voorwerp uit hun verzameling.
De specimen meeting wordt altijd gekoppeld aan een of meer lezingen die in de ruimste zin van het woord verband houden met Aziatische ceramiek.
Naast dit min of meer vaste patroon is er de afgelopen jaren twee keer een bezoek gebracht aan een keramiek restaurator.
Ook werd studio potter Marjoke de Heer bezocht die vertelde over haar bezoek aan Japanse ovens en eigen werk toelichtte.
De ceramiek commissie bestaat uit: Cees Broekhof als voorzitter en Anne Sey.