nl en

Organisatie

Beleid

Beleidsplan:
Klik hier

Beleidsplannen Activiteiten:
Klik hier voor het activiteitenplan van 2021
Klik hier voor het activiteitenplan van 2022

Begroting:
Voor 2021 klik hier
Voor 2022 klik hier

Bestuurssamenstelling:
Klik hier

Beloningsbeleid:
Statutair is bepaald dat leden van het bestuur en de Raad van Advies voor hun inzet t.b.v. de vereniging geen vergoeding ontvangen. Wel kunnen onkosten in overleg met de penningmeester en voorzitter gedeclareerd worden.

Activiteitenverslag:
Voor het verslag van de secretaris 2020 klik hier

Voor het verslag van de secretaris 2021 klik hier

Voor het verslag van de secretaris 2022 klik hier

Voor het verslag van de conservator over het jaar 2020 klik hier

Voor het verslag van de conservator over het jaar 2021 klik hier

Voor het verslag van de conservator over het jaar 2022 klik hier

Voor het verslag van de leerstoel Asian Arts van april 2020 tot april 2021 klik hier

Voor het verslag van de leerstoel Asian Arts 2021-2022 klik hier

Voor het verslag van de leerstoel Asian Arts 2022-2023 klik hier

 

Statuten

Klik hier voor de huidige statuten.

Financieel

Financieel jaarverslag:
Klik voor het financieel jaarverslag 2020 hier en hier

Klik voor het financieel jaarverslag 2021 hier

Klink voor het financieel jaarverslag 2022 hier

Kascommissie:
Voor de verklaring van de kascommissie klik hier

Voor het verslag van de kascommissie 2021 klik hier

Voor het verslag van de kascommissie 2022 klik hier

U kunt onze ANBI status verifiëren door op de website van de Belastingdienst te zoeken op instelling ” Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst”  met als vestigingsplaats Leiden: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/