nl en

Lezing Dr. Shih-shan Susan Huang: The Dynamic Spread of Buddhist Print Culture in China and Beyond

Op uitnodiging van de Hulsewé-Wazniewski Stichting bij de Universiteit Leiden, is Susan Huang van 13 t/m 19 april in Nederland. Zij is als universitair hoofddocent verbonden aan het Department of Transnational Asian Studies van Rice University in Houston.
Op 19 april om 15:00 uur zal prof.dr. Anne Gerritsen een korte introductie geven, waarna Susan Huang haar lezing (in het Engels) uitspreekt.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot vragen stellen.

De Lezing

Deze lezing onderzoekt de dynamische verspreiding van de boeddhistische druk-cultuur in China en daarbuiten, aan de hand van een rijkdom aan gedrukte boeken – waarvan vele voorzien van illustraties – die werden ontdekt op afgelegen archeologische vindplaatsen, uit de binnenkant van standbeelden werden gehaald, of in museumcollecties werden aangetroffen. Deze lezing behandelt de boeddhistische houtsneden, niet alleen als statische culturele relikwieën, maar ook als holistisch binnen multiculturele contexten, en als objecten die in beweging zijn, overgebracht via een uitgebreid web van transnationale netwerken: “boeddhistische boekwegen”. De belangrijkste voorbeelden zijn ’s werelds vroegst gedateerde gedrukte boek, de Diamant Soetra (868), ontdekt in de “bibliotheekgrot” van Dunhuang in het noordwesten van China; artistieke edities van de Lotus Soetra, geproduceerd tijdens de Song (960-1279) en Yuan (1279-1368) in Zuid-China, in het bloeiende drukkerijcentrum Hangzhou, en later op grote schaal verspreid in Japan, Korea en Centraal-Azië; de Dharani Sutra, die in het vijftiende-eeuwse Beijing vooral onder vrouwelijke donoren razend populair werd vanwege zijn veelgeprezen beschermende en helende krachten bij complicaties bij de bevalling. Maar de verspreiding van boeddhistische houtsneden strekte zich uit tot ver buiten Azië en bereikte tegen de zeventiende eeuw ook het Europese publiek, waar ze werden gezien als uitstekende visuele voorbeelden van Chinese kunst, religie en cultuur. Dit is duidelijk te zien in een aantal Chinees geïnspireerde prenten die oorspronkelijk een zeventiende-eeuws Nederlands reisboek illustreren dat in Amsterdam werd gedrukt en nu in de collectie van het Rijksmuseum is opgenomen. Hoewel deze Nederlandse prenten zijn gemaakt met behulp van Europese koperplaat-etsen, simuleren ze de lineaire kwaliteit van traditionele Chinese houtsneden en minimaliseren ze het gebruik van clair-obscur om de modellering van vorm en de weergave van slagschaduw te minimaliseren. Hun sjablonen zijn gebaseerd op Chinese boeddhistische frontispices die de Avatamsaka Sutra sieren, gedrukt in Suzhou aan het eind van de zestiende tot in de zeventiende eeuw.

Shi-shan Susan Huang (Ph.D., History of Art, Yale) is universitair hoofddocent aan de pas opgerichte afdeling Transnationale Aziatische Studies van Rice University. Haar huidige onderzoek richt zich op de 10e-14e-eeuwse taoïstische en boeddhistische beeldcultuur in China. Voordat ze bij de Rice faculteit kwam, doceerde ze aan de Universiteit van Washington in Seattle en was ze een Mellon Post-Doctoral Fellow aan Columbia University. Haar proefschrift The Triptych of Taoist Deities of Heaven, Earth, and Water and the Making of Visual Culture in the Southern Song China (1127-1279) werd bekroond met de Blanshard Prize aan Yale University. Haar artikelen verschenen in peer-reviewed tijdschriften als Artibus Asiae, Ars Orientalis, Journal of Daoist Studies, Palace Museum Research Quarterly, Zhejiang University Journal of Art and Archaeology e.a.

Haar boek Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China (Harvard Asian Center, 2012), in het Chinees vertaald door Dr. Zhu Yiwen, werd in 2022 gepubliceerd door Zhejiang University Press. Ze is co-uitgever van Visual and Material Cultures of the Middle Period China met Patricia Ebrey (Brill, 2017). Haar recente artikelen onderzoeken Song-to-Ming boekkunst van de Lotus Sutra en Diamond Sutra, boeddhistische drukkunst onder Tangut Xi Xia heerschappij, en schilderkunst en drukkunst connecties. Huang’s nieuwe monografie, The Dynamic Spread of Buddhist Print Culture: Mapping Buddhist Book Roads in China and its Neighbors, dat binnenkort verschijnt in de Brill-serie Crossroads – History of Interaction across the Silk Routes, onderzoekt gedrukte afbeeldingen en teksten als objecten “in beweging”, zoals ze werden overgedragen langs netwerken en boekwegen in een transnationale context.

Niet-leden zijn van harte welkom en kunnen bij "lidnummer" 0000 invullen.