nl en

Symposium “Ceramics Museums: past, present and future”

Dit jaar bestaat Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden 100 jaar. Daarmee is het een van de oudste keramiekmusea ter wereld. De vorstelijke behuizing van het museum is op zichzelf al bijzonder, evenals de wijze waarop het er werd gevestigd.

Als erfgenaam van Nanne Ottema, de oprichter van Keramiekmuseum Princessehof, wil de OKS bij dit bijzondere jubileum terugblikken, het actuele beeld vergelijken en waar mogelijk vooruitkijken. De OKS organiseert daarom een internationaal symposium, met bijzondere sprekers. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

De meeste keramiekmusea zijn ontstaan uit particuliere verzamelingen, waar bevlogenheid en verdieping van kennis de boventoon voerden. Deze musea waren vooral bedoeld voor fijnproevers die precies wisten wat ze zagen, of daarvan studie maakten.

Veel van dergelijke specialistische musea lopen tegenwoordig het risico te worden afgerekend op lage bezoekersaantallen en moeizame exploitatiemodellen, als ze geen beleid voeren dat is gericht op een breder publiek. Dit is geen gemakkelijke opgave.

De centrale vraag is hoe gespecialiseerde musea hiermee omgaan. Hoe ontwikkelde zich bij musea, zoals bijvoorbeeld de vermaarde Sir Percival David Collection, die tegenwoordig bij het British Museum is ondergebracht, door de jaren heen het publieksbeleid? Vormt de bredere doelgroep een reden om anders te gaan verzamelen?

En welke andere ontwikkelingen spelen hier een rol? Is keramiek als materiaal nog wel een logische keuze als leidmotief in keramiekmusea? Dekt ‘keramiek’ nog wel de museale lading, nu bekende kunstenaars van keramiek unieke kunstwerken en ‘design-objecten’ maken?

Sprekers zijn:
Eline van den Berg MA
dr. Lennart Booij
prof. dr. Johan de Haan
Jessica Harrison-Hall
prof. dr. Wim Hupperetz
mr. drs. Antoon Ott

Maandag 27 november 2017 vanaf 10.00 uur
Stadsschouwburg De Harmonie Ruiterskwartier 4, 8911 BP Leeuwarden

De uitnodiging vindt u hier of kijk op www.oks.nl/symposium