nl en

Promotie Trude Dijkstra

Promotie Trude Dijkstra, The Chinese Imprint. Printing and Publishing Chinese Religion and Philosophy in the Dutch Republic, 1595-1700
Aula UvA Oude Lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam – 23 oktober 2019, 13.00 stipt
promotores: prof. Lia van Gemert (UvA), prof. Thijs Weststeijn (UU)

Samenvatting De Chinese Impressie. Chinese religie en filosofie in drukwerk geproduceerd in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1595-1700

De Chinese Impressie onderzoekt representaties van Chinese religie en filosofie in drukwerp geproduceerd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1595 en 1700. Door analyse van vorm, inhoud en materiaal-technische aspecten wordt nieuw inzicht geboden in de manieren waarop vroegmoderne lezers kennis konden nemen van Chinese geloofsovertuigingen in drukwerk. Door het traceren van tekstuele transmissie van producent naar consument, door rekenschap te geven van publicatie-strategieën en marketingstructuren, en door het bestuderen van de wederkerige effecten van drukwerk op het beoogde publiek, onderzoekt deze studie het belang van auteurs, vertalers, drukkers, uitgevers, redacteuren, illustratoren graveurs, en boekverkopers in de (culturele) consumptie van China in de vroegmoderne Republiek. Deze representaties werden daarbij beïnvloed – en op hun beurt beïnvloedden ze – contemporaine artistieke, literaire en religieuze debatten en controverses.

Deze en andere ontwikkelingen maken duidelijk dat er meerdere vroegmoderne Nederlandse beelden van Chinese religie en filosofie bestonden. In dit proces speelden de culturele, politieke, religieuze en economische achtergronden van de verschillende producenten een grote rol van betekenis, net als het type publicatie en de voornaamste doelstellingen daarvan.