nl en
Opstelling porselein in het Zwinger, Dresden

Nieuwjaarsbijeenkomst in het Auditorium van het Rijksmuseum

Op zaterdag 11 februari luiden wij het nieuwe jaar met een interessante lezing van Christiaan Jörg, die ons zal vertellen over ‘Porselein in Dresden’, met aansluitend een feestelijke nieuwjaarsreceptie. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Programma:

14:00 uur             Inloop en registratie

14:30 uur             Aanvang lezing Christiaan Jörg ‘Porselein in Dresden’

15:30 uur             Receptie in de foyer van het auditorium

Lezing Christiaan Jörg

Porselein in Dresden

Veel porselein verzamelaars kennen de term “Johanneum merk”. Dat slaat op een ingegrift nummer onder op Chinees of Japans porselein en geeft aan dat het stuk ooit deel uitmaakte van de collectie van Augustus de Sterke, keurvorst van Saksen en Koning van Polen. Bij zijn dood in 1733 had Augustus ruim 24.000 stukken bijeen gebracht in zijn paleizen in Dresden. Daarvan zijn er in de loop der tijd veel verdwenen, maar nog steeds zijn er zo’n 8.500 stukken over die nu onderdeel zijn van de collectie in het Zwinger in Dresden.

Door de goede zorgen van de secretarissen van Augustus de Sterke werd van elke aanwinst aantekening gehouden, er werd een volgnummer gegeven en dat nummer werd op het porselein aangebracht. Omdat zowel de inventarisboeken als een deel van het porselein bewaard is gebleven, bestaat er een unieke documentatie van deze vroeg-18e eeuwse collectie.

Christiaan Jörg, oud-voorzitter van de VVAK, is momenteel leider van een internationale projectgroep die de volledige collectie van Augustus de Sterke zal catalogiseren en digitaal hoopt te publiceren. In de nieuwjaarslezing zal Jörg hierover vertellen en een overzicht geven van de huidige stand van zaken. Tevens zal hij de resultaten van nieuw onderzoek  bekend maken, waaruit blijkt hoe essentieel de rol van Nedelandse handelaren voor de vorming van deze collectie indertijd was.