nl en

Ceramiek commissie: Specimen meeting met twee lezingen

De jaarlijkse specimen meeting georganiseerd door de ceramiek commissie vindt plaats op zaterdag 28 september om 14 uur in de OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam-C. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom in de Prinsenzaal op de 6e verdieping.

Er zijn twee lezingen: verzamelaar Kees de Jong zal een lezing verzorgen met de titel: “the Romance of the Western Chamber on export porcelain” en zal zijn verhaal toelichten aan de hand van een paar Kangxi kommen uit zijn eigen collectie.
Daarna houdt Robert McPherson een voordracht in het Engels getiteld: “Oriental ceramics from Shipwrecks”.
Deze lezing geeft goede achtergrondinformatie bij de expositie “Gezonken schatten” die vanaf 7 september te zien is in het Princessehof in Leeuwarden.

Ook kunt u zoals altijd een voorwerp uit uw collectie ter determinatie voorleggen aan de aanwezige leden en wordt u uitgenodigd om een object uit uw verzameling toe te lichten.

De toegangsprijs bedraagt € 10 p.p. contant te voldoen bij aanvang.
Tussen 16.30 en 17.30 uur drinken we samen een borrel in de Stadsbar in restaurant Babel.

Komt u met de auto dan kunt u dichtbij parkeren in Parking Centrum Oosterdok, Oosterdokskade 154, 1011 DK Amsterdam   https://parkingcentrumoosterdok.nl/
Komt u met openbaar vervoer dan is het circa 8 minuten lopen vanaf Amsterdam CS.