nl en

Toekenning predicaat ‘Koninklijk’ voor de Vereniging – een terugblik

Op vrijdag 22 juni 2018 vond in de Tuinzaal van het Bureau van het Rijksmuseum een bijzondere ceremonie plaats. De feestelijke aanleiding was dat Zijne Majesteit de Koning besloten heeft het predicaat Koninklijk toe te kennen aan de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. De uitreiking is verricht door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Johan Remkes. Het bestuur van de VVAK was aanwezig evenals leden van de raad van advies van de vereniging, de algemeen directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits, de conservatoren Aziatische Kunst en een aantal schenkers en donateurs.

In zijn toespraak gaf de commissaris van de Koning de gronden aan van het besluit.  De heer Remkes noemde onder meer het 100-jarige bestaan en de ook internationaal hooggewaardeerde collectie van unieke Aziatische kunstobjecten die nog steeds wordt uitgebreid en zichtbaar is voor het publiek door het langdurig bruikleen aan het Rijksmuseum en die daar te zien is in het Aziatisch Paviljoen. Ook vermeldde hij dat de vereniging zeer actief is in het organiseren van activiteiten voor haar ruim 650 leden, zoals lezingen en reizen en werden de commissies genoemd. De uitgave van het tijdschrift Aziatische Kunst werd aangehaald met de onafhankelijke redactie en artikelen van conservatoren van het Rijksmuseum en gerenommeerde wetenschappers op het gebied van Aziatische kunst in binnen- en buitenland. Ook de speciale aandacht voor educatie en de steun aan de leerstoel bekleed door prof. dr. Anne Gerritsen, werden door de heer Remkes vermeld.

De volgende dag, op zaterdag 23 juni 2018, is de toekenning van het predicaat Koninklijk aan de leden bekend gemaakt bij de opening van het symposium ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum in het Auditorium van het Rijksmuseum. Het werd met groot applaus begroet.

Wat veranderde er door dit eervolle besluit? De vereniging mag zich Koninklijk noemen in alle uitingen naar het publiek: de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. De afkorting is nu KVVAK en het logo met de lotusbloem is aangepast met de letters KVVAK ernaast. De naam in het Engels is Royal Asian Art Society in the Netherlands.