nl en
Beeld van een hond-AK-MAK-568

Ceramiek Commissie: bezoek aan een verzamelaar

De Ceramiek Commissie gaat 0p bezoek bij een verzamelaar in de provincie Utrecht op zondagmiddag 15 juli.
Gezien de beperkte ruimte is deze excursie voorbehouden aan leden en partnerleden. Verdere details volgen na aanmelding.
Het maximum aantal deelnemers is 25 personen te verdelen over twee sessies.
Vroege aanmeldingen hebben voorrang bij het toewijzen van een plaats.