nl en
Gezonken schatten Campagne

Nieuwjaarsbijeenkomst Fries Museum en Princessehof

U bent op 8 februari van harte welkom in Leeuwarden om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden met een lezing over ‘Gezonken Schatten’, een tentoonstellingsbezoek en een feestelijke receptie!

Programma

14:00      Ontvangst in het Fries Museum
14:30      Lezing ‘Gezonken Schatten’  door Eline van den Berg
15:30      Bezoek tentoonstelling Princessehof en borrel
17:00      Einde programma

Lezing

Eline van den Berg, conservator Aziatische keramiek in het Keramiekmuseum Princessehof, geeft een lezing over de tentoonstelling ‘Gezonken Schatten’ die in september 2019 is geopend in het museum. Hierin wordt een gedeelte van de lading getoond van verschillende scheepswrakken die zijn gezonken op de Maritieme Zijderoute, waaronder de Tang (830), Sinan (1223), San Diego (1600), Witte Leeuw (1613) en Tek Sing (1822). De bezoeker leert de wrakken, de keramische lading, de context en verhalen, – de schat achter de schat, – kennen van verschillende schepen die in de afgelopen eeuwen zonken op de wateren van de Maritieme Zijderoute. De ware schat is het nieuwe inzicht in de geschiedenis, waarbij keramiek als laatste getuige de sleutelrol speelt om deze verhaal te vertellen. Met elk nieuw inzicht wordt steeds weer duidelijk hoe belangrijk de bewaard gebleven context van een scheepswrak is om ons beeld van de geschiedenis en de wereld te verbreden. Voor deze tentoonstelling werkt het museum samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.