nl en

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar wederom uitsluitend via digitale weg plaatsvinden. De Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid geldt nog steeds waardoor wij niet fysiek maar via een elektronisch communicatiemiddel een Algemene Ledenvergadering (ALV) op afstand kunnen organiseren.

Op vrijdag 4  juni aanstaande om 15.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats via Zoom. 

Om deel te nemen aan de vergadering kunt u onderstaande link gebruiken:

https://universiteitleiden.zoom.us/j/67499322564?pwd=TUI2cE5Ma2UxdjhjMldJdUFrMTJJZz09

In de vergadering komen de noodzakelijke agendapunten aan de orde met aansluitend een lezing van Prof. Anne Gerritsen over haar publicatie ‘The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World’.

 

Graag verzoeken wij u om voor 4 juni a.s. het digitale stemformulier in te vullen via onderstaande link:

https://forms.office.com/r/zb83rMZ4aK

Via dit formulier kunst u zich over de stukken en voorstellen uiten. Indien gewenst kunt u ook vragen stellen over de agendapunten. In tegenstelling tot een reguliere ALV is er alleen gelegenheid tot vragen voorafgaand aan de digitale ALV. Met uw stemformulier zal ook rekening worden gehouden indien u de digitale vergadering niet zal volgen.

 

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 2020 (besluit)

3. Jaarverslag van de secretaris over 2020 (ter kennisname)

4. Jaarverslag van de conservatoren over 2020 (ter kennisname)

5. Voorstel benoeming van Prof. dr. Christiaan J.A. Jörg tot erelid van de vereniging vanwege zijn bijzondere verdiensten (besluit)

6. Financiën:

– toelichting door de penningmeester op de financiële jaarstukken 2020 (ter kennisname)
– verslag van de kascommissie (ter kennisname)
– goedkeuring van de jaarstukken 2020 (besluit)
– decharge verlenen aan de penningmeester en bestuur voor het boekjaar 2020
(besluit)
– goedkeuring van de begroting 2021 (besluit)
– benoeming van de kascommissie voor het jaar 2021 (besluit)

7. Bestuurssamenstelling:

  • herbenoeming mevrouw R.H.M. van der Poel, algemeen bestuurslid

8. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement (toelichting mr. E. Liem)   (besluit indien quorum aanwezig)

9. Hoofdpunten van het verenigingsbeleid (ter kennisname)

– schenkingen en legaten
– blad Aziatische Kunst

10. Verslag leerstoel ‘Chair of Asian Art’

11. Sluiting

 

LEZING: THE CITY OF BLUE AND WHITE

Aansluitend op de vergadering geeft Prof. dr.  Anne Gerritsen een lezing over haar recente publicatie “The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World”. In dit prachtig geïllustreerde boek onderzoekt Prof. Gerritsen hoe de ovens van Jingdezhen, ook wel de “porseleinhoofdstad van China”, beroemd om de productie van de hoogste kwaliteit Chinees porselein die tot meer dan 1000 jaar teruggaat, zoveel hoogwaardige en gevariëerde objecten konden produceren. Zij zal hierover spreken tijdens de lezing en de plaats Jingdezhen en de cultuur van de stad verbinden met de wereldwijde handel.