nl en

IIAS Lezing Christian Luczanits: De Vajradhatu Mandala – Variaties op een thema uit het Vroege Esoterische Boeddhisme

De KVVAK nodigt u uit om op vrijdag 5 november om 15.30 uur deel te nemen aan de openbare IIAS lezing door Dr. Christian Luczanits. De Vajradhātu Mandala ligt aan de basis van het esoterische boeddhisme in heel Azië. Dr. Lucasznits zal onder meer laten zien hoe belangrijk deze mandala is om te begrijpen hoe de afbeeldingen van mandala’s zich ontwikkelen en hoe nieuwere esoterische boeddhistische ideeën de verschijning ervan in het Tibetaans boeddhisme beïnvloeden.

 

De lezing

Van alle esoterische boeddhistische onderwerpen neemt de Vajradhātu-mandala* een centrale plaats in. Het introduceerde niet alleen de beslissende reeks van de vijf esoterische boeddha’s, maar verspreidde zich ook over de boeddhistische wereld. Van de achtste tot de twaalfde eeuw vertegenwoordigde het effectief het esoterische boeddhisme.

Zoals typisch is voor vroege esoterische boeddhistische onderwerpen, zijn noch het concept van de vijf boeddha’s, noch de mandala zelf statische entiteiten. Verschillende ideeën over vijf boeddha’s die een kosmische ruimte bezetten, worden samengevoegd. Lokale interpretaties resulteren in verschillende iconografische oplossingen, en nieuwere esoterische boeddhistische trends beïnvloeden het begrip van de mandala zelf.

In deze lezing introduceert Dr. Christian Luczanits de Vajradhātu-mandala en zijn variaties in tijd en ruimte. Hij zal de brede relevantie van dit onderwerp demonstreren, het belang ervan om te begrijpen hoe mandala-afbeeldingen zich ontwikkelen en hoe nieuwere esoterische boeddhistische ideeën de verschijning ervan in het Tibetaans boeddhisme beïnvloeden. De spreker zal ook uitdrukkingen van deze mandala uit de hele oude boeddhistische wereld presenteren en de bestaande variaties uitleggen die vertegenwoordigd zijn in de vroege monumenten van het Alchi-klooster. Dit klooster in Ladakh, India, heeft muurschilderingen die dateren uit de late 12e en vroege 13e eeuw.

* De Vajradhātu-mandala is een afkorting voor de hoofdmandala van het Compendium of Principles of all Tathāgatas Tantra (Sarvatathāgatatattvasaṃgrahatantra).

 

De spreker

Dr. Christian Luczanits is hoofddocent bij David L. Snellgrove in Tibetaanse en boeddhistische kunst aan de afdeling Kunstgeschiedenis en Archeologie, SOAS, Universiteit van Londen.

 

Programma

14:45 – 15:30 registratie, koffie/thee

15:30 – 15:40 Welkom door Anna Slaczka, conservator Zuid-Aziatische kunst in het Rijksmuseum

15:40 – 16:30 Lezing door Dr. Christian Luczanits, SOAS

16.30 – 17.00 uur Vragen en antwoorden, begeleid door Anna Slaczka

Voor deze ontvangst volgen wij de richtlijnen van de overheid. We vragen u bij de ingang om een coronatoegangsbewijs. Dit kan zijn een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met CoronaCheck of via CoronaCheck.nl kunt u deze coronabewijzen aan ons laten zien. Dank voor uw medewerking. 

Vajradhātu mandala