nl en

Lezing ‘Affective Fish’ door Jeehee Hong

De HWS (Hulsewé-Wazniewski Foundation) nodigt u uit voor de lezing ‘Affective Fish’ door Jeehee Hong (McGill University, Canada). De lezing vindt plaats op 8 april van 15.00-17.00 uur in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden (Cleveringaplaats 1, zaal 028). Voor degenen die niet naar Leiden kunnen komen kunnen deze lezing online volgen via Zoom. De link volgt na uw aanmelding, vlak voordat de lezing plaatsvindt. Indien u geen lid bent van de KVVAK kunt u 0000 in het veld lidmaatschapsnummer invullen.

Dit evenement wordt gesponsord door de Hulsewé-Wazniewski Stichting.

Affective Fish

Hoe schildert men vreugde? Vreugde, of le, in literaire en visuele voorstellingen was één van de gecodificeerde gevoelens geworden door klassieke vertogen tegen de middenperiode in China (9de-14de eeuw). Deze lezing vraagt hoe het gecanoniseerde gevoel van vreugde kunstenaars in de middenperiode inspireerde en uitdaagde. Aan de hand van een serie schilderijen van zwemmende vissen wordt onderzocht hoe de spanning tussen het ‘weten’ en het ‘voelen’ van vreugde – zowel tijdens het maken als tijdens het bekijken van de schilderijen – een onderscheidende verhouding registreerde tussen werelden op verschillende niveaus: tussen het niet-menselijke en het menselijke, tussen water en lucht, tussen het oude en het hedendaagse, en tussen officiële en onofficiële domeinen in de samenleving. Door zich te verdiepen in deze vormen van epistemisch en emotioneel engagement, verduidelijkt het onderzoek hoe de somatische dimensie van de vissen in de visuele voorstellingen – met inbegrip van hun quintessentiële relatie tot de omringende omgeving en hun onwaarschijnlijke menselijke gelaat – een hedendaagse interesse onthult in het “voelen” van de ontologisch verschillende werelden op een manier die anders niet in woorden te vatten was. Ik suggereer dat deze werken niet alleen sporen nalaten van een veranderend epistemologisch paradigma van het zelf in de fenomenale wereld, maar ook het nieuwe potentieel aantonen van de schilderkunst als een medium dat ernaar streeft om de pathetisch mimetische ensceneringen van gesanctioneerde emoties te overstijgen.

Jeehee Hong (McGill University, Canada)

Jeehee Hong

Jeehee Hong is gespecialiseerd in de rituele kunst en visuele culturen van het China van de middenperiode (negende tot veertiende eeuw n.Chr.). Haar eerste boek, Theater of the Dead: A Social Turn in Chinese Funerary Art, 1000-1400 (University of Hawai’i Press, 2016), verkent complexe kruispunten van de visuele, mortuarium- en alledaagse wereld, en laat een nieuwe fase zien in de conceptie van de netherworld en de praktijk van voorouderverering in China aan het begin van het tweede millennium. Ze werkt momenteel aan drie belangrijke onderwerpen; het eerste project richt zich op het ontologische begrip van het gezicht als een veld van onderhandelingen tussen sociale, religieuze en visuele conventies in de visuele kunsten van het China van de middenperiode; het tweede onderzoekt de veranderende epistemologie van zintuiglijke waarnemingen in het visuele veld van de vroege tot de middenperiode; het derde is een gezamenlijke inspanning om de grenzen en de lokaliteit van visuele culturen in het China van de middeleeuwen en de middenperiode te onderzoeken. Haar onderzoeksvragen brengen verschillende media en formele categorieën van kunst samen, vaak geïnspireerd door cross-culturele fenomenen in de visuele wereld.