nl en

Met Vrienden om tafel: Revolusi!

Het Rijksmuseum nodigt u uit voor de derde editie van Met Vrienden om tafel: Revolusi! Deze zal plaatsvinden op 31 maart om 19.00 uur.

Tijdens de derde editie vertelt conservator en samensteller van de tentoonstelling Harm Stevens meer over Revolusi! en licht onderzoeker en conservator Maria Rey-Lamslag de publieksprogrammering rondom de tentoonstelling toe. Daarnaast spreekt ook Gerard van Santen, wiens familiegeschiedenis onderdeel van de tentoonstelling is. Vervolgens is er de kans om met meerdere experts en betrokkenen van de tentoonstelling in een informele sfeer in gesprek te gaan.

Net zoals bij de tentoonstelling Slavernij is de revolutie van Indonesië een complex onderwerp. Het Rijksmuseum gaat hier graag over in gesprek met de Vrienden van het Rijksmuseum en de KVVAK.

Programma

18.45 – 19.00: Inloop, Auditorium en Foyer open
19.00 – 19.45: Lezingen van Harm Stevens, Maria Rey-Lamslag en Gerard van Santen
19.45 – 20.45: Informele rondetafelgesprekken in de Foyer: vragen stellen, van gedachten wisselen en verhalen delen met experts en Vrienden
20.45 – 22.00: Bezoek Revolusi!
22.00 uur:  Einde

 

Tentoonstelling Revolusi! Indonesie onafhankelijk t/m 6 juni 2022

Het Rijksmuseum is het nationale museum voor kunst en geschiedenis. Met tentoonstellingen vertellen wij verhalen over Nederland die de dialoog stimuleren en andere perspectieven op de collectie bieden. Dit doen wij door onze collectie in een internationale context te plaatsen en ook door maatschappelijk relevante thema’s aan te snijden die tot nu toe onvoldoende belicht werden. In februari is de tentoonstelling Revolusi! geopend, over het vurig najagen van een vrij Indonesië na een lange tijd van koloniale overheersing. Door in te zoomen op persoonlijke verhalen van mensen die het meemaakten in de jaren 1945-1949 wordt duidelijk dat deze geschiedenis vele gezichten en stemmen heeft. Een team van Indonesische en Nederlandse conservatoren brengt verhalen, historische voorwerpen, kunstwerken, propagandaposters, films en foto’s bijeen als getuigen van dit turbulente verleden.