nl en

Opening KVVAK-jaar met lezing Koos de Jong en borrel

De KVVAK nodigt u van harte uit voor de opening van het nieuwe KVVAK-jaar op 26 februari om 14.30 uur in het Auditorium van het Rijksmuseum. We beginnen de bijeenkomst met de lezing ‘Vroege Chinese miniaturen: leuk speelgoed of toch iets anders?’ door Koos de Jong naar aanleiding van zijn nieuwe publicatie: Small China – Early Chinese Miniatures.  Na de lezing kunnen we elkaar onder het genot van een drankje na lange tijd weer ontmoeten.

Programma

14.00: Inloop Auditorium

14.30: Opening door de voorzitter, Pieter Ariëns Kappers

14.45: Lezing ‘Vroege Chinese miniaturen: leuk speelgoed of toch iets anders?’ door Koos de Jong

15.45: Borrel en boekverkoop ‘Small China – Early Chinese Miniatures’

17.00: Sluiting

‘Small China – Early Chinese Miniatures’ wordt aan de leden voor een gereduceerd tarief van €45,- in plaats van €58,- aangeboden.

Vroege Chinese miniaturen: leuk speelgoed of toch iets anders?

In zijn lezing schetst Koos de Jong de ontwikkeling van vroege Chinese miniaturen, vanaf het neolithicum (ca. 5000 v. Chr.) tot de dood van Ming-keizer Yongle (1424). Hoewel de vraag waartoe deze miniaturen dienden centraal staat, komen ook onderwerpen als materiaal en techniek, vorm en betekenis, productie en afzet, alsmede het verzamelen van miniaturen vroeger en nu beknopt aan de orde.

In het tweede deel van zijn lezing gaat De Jong in op enkele aspecten die hem, gaandeweg het onderzoek, steeds meer gingen intrigeren. Dat betreft onder andere de belangrijke rol die tactiliteit speelde, maar ook de vrijheid die het maken van miniaturen bood om realistische, humoristische, scabreuze en erotische onderwerpen uit te beelden. Tot slot poogt hij de vraag te beantwoorden waarom het fenomeen Chinese miniaturen vrijwel onbekend is gebleven, terwijl er boekenkasten vol zijn geschreven over bijvoorbeeld de Japanse netsuke.

De lezing wordt eveneens gehouden wegens de schenking van Koos de Jong betreffende 75 Chinese objecten aan de KVVAK.

Koos de Jong

Na een carrière als directeur van verschillende Nederlandse musea en kunstinstellingen, wijdt kunsthistoricus Koos de Jong zich geheel aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de vroege Chinese kunst. Na de publicatie Dragon & Horse – Saddle Rugs and Other Horse Tack from China and Beyond, Amsterdam- Hong Kong 2013, behandelde hij opnieuw een nog vrijwel onbekend onderwerp met zijn dissertatie Vroege Chinese miniaturen waarop hij in januari 2020 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. De handelseditie Small China – Early Chinese Miniatures: a rediscovered cultural phenomenon verscheen in november 2021 bij Arnoldsche Art Publishers in Stuttgart.

Dr. J.W.M. de Jong