nl en

Preview Veiling Indonesische Kunst

Vorig jaar heeft de KVVAK haar grootste erfenis tot nu toe ontvangen van het echtpaar Crince Le Roy. Ook hun omvangrijke collectie Indonesische kunst doneerden zij aan onze vereniging. Vanwege de hoeveelheid van de stukken is in overleg met Eric en Marion Crince Le Roy besloten een aanzienlijk deel ervan te veilen. Het betreft enkele honderden stukken kwalitatief zeer goede wayang (met name Kulit) en krisgrepen, plus kleinere deelcollecties zoals Dayak-amuletten. De opbrengst van de veiling wordt gestort in een fonds dat de naam van de schenkers zal dragen en geheel besteed dient te worden aan het verwerven van oude Indonesische kunst.

De KVVAK biedt haar leden de mogelijkheid om tijdens een besloten preview de te veilen stukken te komen bekijken. Deze exclusieve preview zal plaatshebben op vrijdag 27 oktober van 17:30 tot 21:00u in veilinghuis De Zwaan te Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd.

 

Meer informatie hierover en de mogelijkheid u aan te melden volgen in de komende nieuwsbrief.